Hippotherapie

Hippotherapie

De Winning gebruikt trekpaarden om bij volwassenen en jongeren uit kansengroepen een verbetering op fysiek, motorisch en psychisch vlak te bekomen. Werken met trekpaarden leert personen beter omgaan met zichzelf, met elkaar, met dieren in het bijzonder en met hun omgeving in het algemeen. Werken met trekpaarden is een therapeutische methode waarbij gestreefd wordt naar bepaalde gedrag- en/of attitudeveranderingen, die bijdragen tot een groter welzijn van personen uit kansengroepen. Kenmerkend aan deze therapievorm is het direct contact met het paard. De relatie medewerker-paard-monitor staat dan ook centraal.