Contact

vzw Vlaams-Brabantse Kwekers 

Molenstraat 26
1760 Roosdaal
Contactpersoon: De Block Cindy
gsm: +32 486 10 77 58
e-mail: brabantsekwekers@outlook.com

Provincie Vlaams-Brabant 

Provincieplein 1
3010 Leuven
tel: +32 16 26 70 00
e-mail: brabantstrekpaard@vlaamsbrabant.be

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Wetstraat 130
1000 Brussel
tel: +32 2 299 11 11

Europa

Dienst Europa
Provincieplein 1
3010 Leuven
tel: +32 16 26 74 15
e-mail: europa@vlaamsbrabant.be

Vlaamse Landmaatschappij

Koning Albert II laan 15
1210 Schaarbeek
tel: +32 2 543 72 00

Centrum Agrarische Geschiedenis vzw

Naamsestraat 63
3000 Leuven
tel: +32 16 32 35 73
e-mail: chantal.bisschop@cagnet.be