Informatie over het trekpaardenproject

Brabants trekpaard, samen erfgoed een toekomst geven

Vlaanderen heeft voor de programmeringsperiode 2014 - 2020 een programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) opgemaakt waarbij maatregelen werden goedgekeurd om te helpen bij het opstarten van waardevolle plattelandsprojecten door inhoudelijke en financiële cofinanciering te bieden. Binnen het thema “Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking” werd in 2017 het project “Brabants trekpaard, samen erfgoed een toekomst geven” goedgekeurd.

Het project heeft tot doel relevante (landbouw)technieken uit het verleden, uitgevoerd door Brabantse trekpaarden, te vertalen in nieuwe bestemmingen en functionaliteiten voor dit paardenras. Eén van de doelstellingen daarbij is het opzetten van een digitaal platform om vraag en aanbod van gebruik van trekpaarden dichter bij elkaar te brengen. Hieruit is deze website ontstaan.


Identificeren, selecteren, onderzoeken en documenteren

Een ander onderdeel van het project bestaat uit het identificeren, selecteren, onderzoeken en documenteren van drie relevante technieken. De technieken met Brabantse trekpaarden worden steeds minder toegepast en bijgevolg zal waardevolle kennis over dit thema verdwijnen. De provincie wilt bijgevolg drie technieken gedetailleerd documenteren, bewaren en vervolgens beschikbaar maken voor alle liefhebbers en geïnteresseerden. De technieken om met trekpaarden om te gaan en te werken, zitten veelal in de hoofden en handen van mensen.

Dit immaterieel erfgoed documenteren vroeg dus om een specifieke aanpak. Samen met het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) maakte documentairemaker Sander Tas (Kadanja) zeven filmpjes. Alle stappen in het hele proces (voorbereiding, filmen, montage, tonen en verspreiden) gebeurden op een participatieve wijze, dat wil zeggen samen met de erfgoedgemeenschap van de trekpaardencultuur, net zoals in het geval van het zomerland rijden.

Videodocumentatie oude technieken

De partners, vzw De Brabander en vzw Brabantse Kwekers, kozen voor de volgende drie technieken: ten eerste optuigen, inspannen en mennen op kordeel, ten tweede ploegen en ten slotte bomen slepen. Van elke techniek zijn twee filmpjes gemaakt.

Enerzijds een korte dynamische sfeerfilm (voor vandaag) die de techniek introduceert bij een breed publiek van geïnteresseerde leken en anderzijds een langere gedetailleerde film (voor morgen) met een stap voor stap tutorial voor een niche publiek van specialisten. Een zevende filmpje introduceert en vat het geheel samen als een soort ‘elevator pitch’. Door zowel ‘voor vandaag’ als ‘voor morgen’ te werken wordt dit participatief documentatieproces dubbel relevant: het creëert enerzijds vandaag draagvlak en brengt anderzijds informatie over naar morgen die anders dreigt te verdwijnen. Elke tutorial is vergezeld van een document, waarin het proces van de uitvoering van de technieken is uitgeschreven.

Introductiefilm


Filmpjes optuigen

Lees hier de bijhorende handleiding optuigen.

Filmpjes ploegen

Lees hier de bijhorende handleiding ploegen.

Filmpjes bomen slepen

Lees hier de bijhorende handleiding bomen slepen.

Sfeerfilmpjes