Professor Peter Daels over “Gynaecologie bij paarden”

Blog Image

Professor Peter Daels over “Gynaecologie bij paarden”

Op vrijdag 27 mei 2022 houden de Vlaams-Brabantse Kwekers van het Belgisch Trekpaard hun algemene vergadering. Naar goede gewoonte zorgen ze ook dit jaar voor een interessante spreker met een onderwerp dat zeker niet alleen fokkers van het “Brabants trekpaard” zal interesseren.

Dr. Peter Daels, Professor Voortplanting paard aan de faculteit diergeneeskunde van de UGent, zal het hebben over “Gynecologie bij paarden”.

Nog niet zo lang geleden werden dekhengsten naar de fokkerijen toe gebracht om merries op natuurlijke wijze te dekken. Vandaag, slechts enkele decennia later, is kunstmatige inseminatie met vers of diepvriessperma de meest courante werkwijze.

Natuurlijke dekking is echter verre van verdwenen. Kunstmatige inseminatie vergt daarnaast vaak een grote investering die sommige fokkers uit de weg willen gaan. KI is dan weer zeer populair omdat een natuurlijke dekking meer risico's inhoudt, zowel voor de hengst als voor de merrie en de mensen die het proces begeleiden. Daarnaast moeten de merrie en de hengst niet meer op dezelfde locatie gebracht worden, lopen de dieren minder risico op geslachtsziekten, ... Intussen zijn embruotransplantatie en ICSI opgang.

Professor Peter Daels zal de voor- en nadelen van natuurlijke dekking en KI nader toelichten. Daarnaast wordt dieper ingegaan op het KI-proces en op mogelijke problemen voor de vruchtbaarheid van de merrie. Daarbij krijgt u ook tips om fokmerries optimaal te observeren en voor te bereiden met het oog op een succesvolle bevruchting.

Iedereen is welkom op vrijdag 27 mei 2022, vanaf 20u.00 in proefcentrum Vlaams-Brabant - Molenstraat 26 te 1760 Roosdaal.