Nieuws

Dina is 1000ste trekpaardveulen van 'Vlaams-Brabant'

Dina is het 1000ste trekpaardveulen dat geboren werd met de provinciale veulenpremie voor fokkers van het Brabants trekpaard. Het is een bruinschimmel merrieveulen dat luistert naar de naam “Dina van de Zandgroeve van Vlaams–Brabant”. Fokker is Frederik Feytens uit Sint-Agatha-Rode (Huldenberg), die met zijn paarden zowel deelneemt aan keuringen alsook aangespannen aan het werk gaat. 

De veulenpremie werd door de provincie Vlaams-Brabant opgezet om bij te dragen aan het voortbestaan van het Brabants trekpaard. Doorheen de jaren werd de veulenpremie opgesplitst in twee delen waarbij er een eerste uitbetaling is bij de geboorte. Wanneer het paard op latere leeftijd slaagt voor een bekwaamheidsproef, kan het overige stuk aangevraagd worden. Het doel van deze aanpassing is dat het opleiden en het inzetten van trekpaarden nog meer gestimuleerd wordt.

Meer info
Professor Peter Daels over “Gynaecologie bij paarden”

Op vrijdag 27 mei 2022 houden de Vlaams-Brabantse Kwekers van het Belgisch Trekpaard hun algemene vergadering. Naar goede gewoonte zorgen ze ook dit jaar voor een interessante spreker met een onderwerp dat zeker niet alleen fokkers van het “Brabants trekpaard” zal interesseren.

Dr. Peter Daels, Professor Voortplanting paard aan de faculteit diergeneeskunde van de UGent, zal het hebben over “Gynecologie bij paarden”.

Meer info
Aankomende paardenprocessie Hakendover

Op 18 april zal de traditionele paardenprocessie van Hakendover weer doorgaan.
In deze eeuwenoude paardenprocessie heeft de deelname van Brabantse trekpaarden steeds een prominente rol gespeeld. Het trekpaard wordt gebruikt om de praalwagens te trekken en wordt ook onder zadel bereden. Voor meer informatie kan u de website raadplegen of contact opnemen via johandewolfs@yahoo.com

Meer info
Museum van het Brabants trekpaard heropent na winterstop

Na een korte winterstop opent het museum van het Brabants trekpaard in Vollezele weer zijn deuren. Elke zondagnamiddag van 13u30 tot 17u00 kan je er terecht om de geschiedenis van het ras op een interactieve manier te ontdekken.

Meer info
Ontleenkoffers voor lagere scholen

Op 14 maart werden de nieuwe ontleenkoffers van het Brabants trekpaard voorgesteld. 

Het doel van die koffers is om kinderen van de lagere school op een speelse manier terug in contact te brengen met het Brabants trekpaard. De 2 koffers zitten vol met educatief spelmateriaal zoals mini-tuigjes, hoefijzer, speeldozen en een miniversie van het trekpaard. Verder kunnen er op de website ook heel eenvoudig printklare documenten gedownload worden. 

Kijk voor meer informatie snel naar het tabblad "Educatief luik"


Meer info
Boomsleepdag te Wezemaal

Afgelopen zondag trokken de 'Voermannen van Nu' met zo'n dertigtal aangespannen trekpaarden de Wijngaardberg op. Het doel van de dag? Hun kennis omtrent boomslepen delen met de aanwezige trekpaardliefhebbers. Hiervoor werden er verschillende hindernissen en parcours uitgewerkt waardoor de deelnemers ook zelf met hun paarden aan de slag konden.

Een bijzonder mooi initiatief dat ook op een grote publieke opkomst kon rekenen.

Meer info
Trekpaarden in de bosbouw

De komende weken zullen er in de Vorsdonken te Gelrode opnieuw trekpaarden ingezet worden in het kader van duurzame bosbouw. Op zondagen zullen ‘vzw de Voermannen van nu’ met hun aangespannen trekpaarden de taak op zich nemen om de gezaagde (of omgewaaide) bomen uit de bossen te slepen. De stammen worden verzameld op een laadplek die toegankelijk is voor grotere machines. Op die manier is de impact op de bodem en biodiversiteit van deze onderhoudswerken miniem.

Meer info
Knuffel eens een Brabander

Afgelopen dinsdag genoten de cliënten van vzw de Okkernoot tijdens een huifkarrit met menner Noël de Beuf van hun wekelijks bezoekje aan de paardenstoeterij van Kasteel Steenhout. De invulling van dat bezoek kent verschillende activiteiten. Zo is er meestal een huifkarrit, maar wordt er ook in kleinere groepjes tussen de paarden gewerkt. De cliënten helpen dan mee met het uitmesten van de stallen, voederen van de dieren of verzorgen van de trekpaarden.

Meer info
Komt er binnenkort een trekpaard naar jouw klas?

Haal een trekpaard naar de klas! Maar begin misschien best met een miniversie. In de educatieve uitleenkoffers van de provincie Vlaams-Brabant kunnen de kinderen aan de slag gaan met een trekpaard van amper 85 centimeter hoog. Tof en leerrijk om te leren op- en aftuigen of zelf een koets of werktuig te ontwerpen. De speeldozen worden stallen met weiden en paarden als je ze opent. En met de harnasjes en leidsels speel je op de speelplaats de leukste paardenspellen. Enkele leuke educatieve kaartspelletjes, kleurplaten en begeleidende bundels voor leerkrachten zorgen ervoor dat er zowel voor kleuters als de jongere graden van het lager onderwijs een leuke lesactiviteit kan worden ingericht. 

Weldra volgt de officiële lancering en kan je de koffers o.a. via deze site reserveren alsook het printbare materiaal downloaden. 

Meer info
"Het Brabants trekpaard. Springlevend icoon."

Trekpaardmagazine "Het Brabants trekpaard. Springlevend icoon" is een éénmalig tijdschrift gericht aan trekpaardeigenaars. Het magazine geeft een opsomming van de 'plattelandsprojecten Brabants trekpaard' van de voorbije jaren en wil een inspiratie zijn voor trekpaardenhouders om zelf meer met hun paarden en trekpaarddiensten naar buiten te treden. Vraag je exemplaar aan bij één van de verenigingen (contactgegevens op de website) of via brabantstrekpaard@vlaamsbrabant.be

Meer info